Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. Bevezetés

Ezen Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az alábbi felek között jönnek létre:

 • egyrészt a Victorie Conseil Kft. (székhely: 1225 Budapest, Nagytétényi út 246. 1/6., Adószám: 14749588-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-918035, képviseli: Banai Béla) (a továbbiakban: „Szolgáltató”) és Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)
 • másrészt magánszemély megrendelők esetén a munkadíj, kiszállás, parkolási díj tételek vonatkozásában Banai Viktor EV. (székhely: 2000 Szentendre, Héja utca 2., Adószám: 67216477-1-43, Cégjegyzékszám: 44257083, képviseli: Banai Viktor) (a továbbiakban: „Szolgáltató”) És A Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

 

 1. Alapvető Feltételek

2.1. Megrendelő hozzájárul, hogy az ÁSZF feltételeit megértette és elfogadja.

2.2. Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF bármikor történő módosítására vagy frissítésére. Az új feltételek hatályba lépése azok közzétételével történik a Szolgáltató honlapján.

 1. Szolgáltatások

3.1. Szolgáltató a visszaigazolt megrendelésben szereplő szolgáltatásokat nyújtja Megrendelőnek. Szolgáltató a Megrendelő lapot feldolgozza, és a Megrendelés visszaigazolással érvényesíti a megrendelést.

3.2. A Szolgáltatások igénybevétele a Megrendelő saját felelősségére történik.

 1. Speciális garanciális feltételek
  1. Intelligens fűtőfilm
   1. 10 év garancia feltétele: cégünk által végzet kivitelezés.
   2. 5 év garancia feltétele: cégünk által kiállított jótállási jegy, érintésvédelmi vizsgálattal. Garancia és jótállás csak a burkolás után elvégzett érintésvédelmi vizsgálat által minősített telepítés esetén áll fenn.
   3. A mérések során azt vizsgáljuk, hogy:
   4. a fűtőeszközök tényleges ellenállása megfelel-e a gyártó által előírt néveleges ellenállásnak. Megengedett eltérés 10%
   5. A rendszer árnyékolással csak beton alatti telepítés esetén rendelkezik, kiegészítő árnyékolás kiépítése esetén
  2. Fűtőszőnyeg, fűtőháló
   1. 10 év garancia feltétele: cégünk által végzet kivitelezés.
   2. 5 év garancia feltétele: cégünk által kiállított jótállási jegy, érintésvédelmi vizsgálattal. Garancia és jótállás csak a burkolás után elvégzett érintésvédelmi vizsgálat által minősített telepítés esetén áll fenn.
   3. A mérések során azt vizsgáljuk, hogy:
   4. a fűtőeszközök tényleges ellenállása megfelel-e a gyártó által előírt néveleges ellenállásnak. Megengedett eltérés 10%
   5. a kábelek árnyékolása és a fűtőkábelek hidegvégei között a szigetelési ellenállás megfelel-e a gyártói előírásnak
   6. az árnyékolás folytonosságának vizsgálatát ez esetben magában foglalja a szigetelési ellenállás vizsgálat.
  3. Alumínium szövetes fűtőszőnyeg
   1. 10 év garancia feltétele: cégünk által végzet kivitelezés.
   2. 5 év garancia feltétele: cégünk által kiállított jótállási jegy, érintésvédelmi vizsgálattal. Garancia és jótállás csak a burkolás után elvégzett érintésvédelmi vizsgálat által minősített telepítés esetén áll fenn.
   3. A mérések során azt vizsgáljuk, hogy:
   4. a fűtőeszközök tényleges ellenállása megfelel-e a gyártó által előírt néveleges ellenállásnak. Megengedett eltérés 10%
   5. a kábelek árnyékolása és a fűtőkábelek hidegvégei között a szigetelési ellenállás megfelel-e a gyártói előírásnak
   6. az árnyékolás folytonosságának vizsgálata megfelel-e a gyártó előírásának. Ez azért fontos, mert az alumínium szövetet telepítés során el kell vágni, a folytonosságot alumínium szalaggal kell biztosítani. Ennek hiányában a folytonosság megszakadása utáni részen felmerülő testzárlat esetén nem fognak működésbe lépni az életvédelmi eszközök.
 1. Díjak és Fizetési Feltételek

5.1. A Szolgáltató jogosult díjat számlázni az általa nyújtott szolgáltatásokért.

5.2. A díjak mértéke megtalálhatóak a villanyszerelesajanlat.hu weboldalon illetve szakértői árajánlatban az e-mail-ben kiküldött árajánlatban.

5.3 A Kedvezmény kártya felhasználása névre szól. Beszámítás:

            Szakértői árajánlatkészítés esetén Megrendelő megadja a kedvezménykártya azonosítóját. Az árajánlatkészítés során a kedvezmény beszámításra kerül, külön feltüntetve a kedvezmény mértékét az árajánlaton.

            Egyszerűsített árajánlatkészítés során, Megrendelő a listaárakkal számol, majd megrendeléskor feltünteti a Megrendelő lapon a kedvezmény kártya azonosítíóját. A számlázás ennek megfelelő történik.

            Kisebb megrendelések esetén az árlistának megfelelően történik az árazás, illetve a megrendelés. A kedvezmény kártya azonosítóját megrendeléskor fel kell tüntetni. A kedvezmény kártya által biztosított kedvezmény a számlázásnál kerül beszámításra.

5.4 Számlázás és fizetési feltételek

            A Megrendelés visszaigazolása után, Szolgáltató jogosult Díjbekérő dokumentumot kiállítani. Ez esetben a Megrendelés érvényesítéséhez a Díjbekérőben szereplő összeg kiegyenlítése is szükséges. Egyedi megállapodás szerint a kivitelezés, számlázás és fizetés történhet ütemekre bontva, előre megállapított ütemterv szerint. Az egyes ütemekben meghatározott szolgáltatások elvégzése, és átvétele után, Szolgáltató jogosult kiállítani az ütemtervben meghatározott szolgáltatási díjakat. Amennyiben a kivitelezés nincs ütemekre bontva, úgy a teljes munka elkészülte után jogosult Szolgáltató kiszámlázni a Megrendelő visszaigazolásban szereplő tételek és a díjbekérő szerint korábban elszámolt és kiszámlázott tételek különbségét.

            Számlázás és fizetés történhet átutalással vagy készpénzben.

 1. Felhasználói Felelősség és Jogok

5.1. A Felhasználó felelős minden olyan tevékenységért, amelyet az általa használt szolgáltatásokkal kapcsolatban folytat.

5.2. A Felhasználó jogosult az általa igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket vagy panaszokat a Szolgáltatóhoz benyújtani.

 1. Adatvédelem és Bizalmas Információk

6.1. A Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatában meghatározottak szerint kezeli a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat.

6.2. A Felek kötelesek bizalmasan kezelni és nem továbbítani harmadik félnek egymásnak rendelkezésre bocsátott bizalmas információkat.

 1. Jogorvoslat

7.1. A Felek közötti vitás ügyeket elsődlegesen peren kívüli megoldásra törekednek.

7.2. Amennyiben peren kívüli megoldás nem lehetséges, a Felek a jogvitát a törvényben meghatározott szabályoknak megfelelően bíróság előtt rendezik.

 1. Egyéb Feltételek

8.1. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság jogszabályai az irányadóak.

8.2. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kérdésre, amely ebben a Szerződésben nem lett kifejezetten szabályozva.

Elfogadás:

A Felhasználó a szolgáltatások igénybevételével és a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy elolvasta és megértette a jelen ÁSZF feltételeit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el azokat.

A Szolgáltató nevében: